Betingelser for påmelding til kurs og andre arrangementer ved Småtroll Hundesenter


 • Ved påmelding inngås en bindende avtale mellom deg og Småtroll Hundesenter. Eventuell avmelding må skje skriftlig. Ved avmelding belastes 50% av kursavgiften. Ved avmelding senere enn 30 dager før første kursdag, belastes full deltakeravgift. Dette gjelder uavhengig av årsaken til avmeldingen. Plassen din kan brukes av andre, så lenge du informerer intruktør/arrangør om dette.
 • Avlysning av privattime/behandling senere enn 24 timer, faktureres kunden hele beløpet. Ved avlysning før 24 timer faktureres kunde 50 prosent.
 • Vedr. Covid-19, Jeg bekrefter at jeg så langt jeg vet-ikke er syk av ukjent årsak, har testet positivt på Covid-19, er i karantene eller har noen i husstanden som er smittet. Jeg er klar over at brudd på dette kan føre til bortvisning og kursbeløp må betales i sin helhet. 
 • Ved forsinket betaling, vil det bli sendt betalingspåminnelse eller inkassovarsel, og ev. lovbestemte gebyrer vil påløpe. Dersom betaling fortsatt uteblir, vil det bli satt i gang en inkassoprosess, og ytterligere gebyrer vil påløpe.
 • Hvis et kurs har for få påmeldte eller et skjer noe annet som gjør at kurset må avlyses fra arrangøren sin side, vil kursavgiften bli betalt tilbake.
 • Force majeure. Det beskriver særlige omstendigheter som ikke er under menneskelig kontroll og som det derfor på forhånd er klart at mennesker ikke kan avverge. Hendelsen må ligge utenfor den forpliktedes kontroll. kjøpsloven §27§40 og §57vekselloven §54  og sjekkloven §48.
 • Angrerett. Ved kjøp av hundekurs gjelder ikke angrerettsloven på samme måte som ved kjøp av f.eks gods på internett. Angrerettsloven kapittel 5 §19 tar for seg følgende begrensninger: Punkt b sier at: “Ved annet fjernsalg enn telefonsalg gjelder angreretten ikke for enkeltstående tjenester dersom selgeren ved avtaleinngåelsen forplikter seg til å levere tjenesten på et bestemt tidspunkt eller innenfor et bestemt tidsrom”. Enkeltstående tjenester som leveres på et bestemt tidspunkt eller innenfor et bestemt tidsrom er for eksempel teater-, kino-, kurs-, konsert- og flybilletter. Tidsrommet må være begrenset og de fleste «standard hundekurs» (som varer 1-12 uker) faller derfor innenfor denne begrensningen, dermed har ikke kunden angrerett.
 • For å melde deg på kurs her på Småtroll Hundesenter, må du være fyllt 18 år. Foresatte kan kjøpe kurs til deltakere under 18 år, men dersom en person under 18 år er vil delta uten en foresatt på kurset, så må dette avklares med arrangør.
 • Jeg deltar på kurset på eget ansvar, og er selv ansvarlig for skader jeg eller min hund måtte forårsake. Jeg vil ikke rette erstatningssøksmål mot Småtroll Hundesenter eller instruktøren, om jeg eller min hund skulle bli skadet i forbindelse med kurs/ arrangement. Jeg er selv ansvarlig for at jeg og min hund er tilstrekkelig forsikret.
 • Her på Småtroll Hundesenter tillates ikke bruk av strupehalsbånd. Det er derfor ikke tillatt å bruke det på kurs eller andre aktiviteter. 
 • Arrangøren står fritt til å bruke bilder eller video tatt på våre kurs eller arrangementer på våre nettsider, i sosiale medier og i annen markedsføring. Dersom en har reservasjoner mot dette, send en skriftlig beskjed til arrangør.
 • Når du melder deg på kurs på Småtroll Hundesenter, må du registrere personopplysninger i påmeldingsskjemaet. Kun arrangør/instruktør ved Småtroll Hundesenter har tilgang til disse opplysningene. Disse personopplysningene vil bli brukt til å sende ut faktura og informasjon i forbindelse med kurs/arrangementer her på Småtroll Hundesenter.